DOTTERBOLAG

Energi – och Förvaltningsteknik är företag med lång erfarenhet av fastigheter och ett brett kompetensområde inom teknisk och administrativ förvaltning av hyresfastigheter och bostadsrätter. Ett viktigt inslag i bolagens verksamhet är rådgivning och utförande av energisparåtgärder och förebyggande fastighetsunderhåll. Bolagen har huvuddelen av sin verksamhet och huvudkontor i Helsingborg. För mer info se: http://www.energiteknik.nu/