VAD VI JOBBAR MED.

Delcea Invest AB investerar i lönsamma och välskötta företag i mogna branscher. Våra investeringar är långsiktiga och vi tar ett stort ansvar för att fortsätta att utveckla våra dotterbolag på ett ödmjukt och målinriktat sätt. Vi arbetar för att förstå och bevara det som har gjort företagen framgångsrika och vi tar ett aktivt ansvar för att utveckla det som kan bli bättre. Delcea Invest finansierar en stor andel av investeringarna med eget kapital. En viktig grund för verksamheten är att skapa god och långsiktig avkastning på detta. Vi har därför ingen uttalad exitstrategi för våra investeringar – så länge vi fungerar som goda ägare till bolagen, ser vi ingen anledning att avyttra dem.

Delcea Invest AB är ett helägt dotterbolag till Delcea AB. I Delceakoncernen ingår bland annat Delvator AB, som är en av Sveriges ledande leverantörer av anläggningsmaskiner.

VILKA BRANSCHER?

Delcea Invest gör investeringar i företag som är verksamma inom branscherna distribution, lätt tillverkning, tjänsteproduktion och fastighetsförvaltning. Detta är branscher som vi själva har erfarenhet av och där vi, vid sidan av investerat kapital, även kan bidra med erfarenhet och kunskap.

VAR GEOGRAFISKT?

Delcea Invest fokuserar på företag som har sina verksamheter i södra och västra Sverige. Genom att investeringarna görs inom ett begränsat geografiskt område, får vi möjlighet att arbeta nära bolagen. Även utbyten av erfarenheter och tjänster dotterbolagen emellan underlättas.

VILKA FÖRETAG ?

Företagen skall vara tillräckligt stora för att ha egen professionell verkställande ledning och styrelse samt ha visat en god, uthållig lönsamhet (>5 %) över tiden. Delcea Invest tar ett tydligt ansvar för de förvärvade företagens fortsatta utveckling. Vi köper gärna 100% av företagens aktier.
Ta gärna kontakt med oss för vidare information.

Vi har därför ingen uttalad exitstrategi för våra investeringar –
så länge vi fungerar som goda ägare till bolagen,
ser vi ingen anledning att avyttra dem.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT KOMMA I KONTAKT MED OSS?