LEDNINGEN

Christer Arvidson

Styrelseordförande, f 1950.


Christer är ingenjör inom väg och vatten och har akademisk utbildning inom ekonomi. Efter några år som vägbyggare inom ABV, nuvarande NCC, startade Christer Delvator AB. Under de senaste 30 åren har företaget utvecklats till en av landets ledande leverantörer av anläggningsmaskiner. Christer är idag styrelseordförande i Delvator AB. Christer har även varit styrelseledamot i Sparbanken Finn och Sparbanken Öresund under åren 1998-2013.


Epost: christer.arvidson@delceainvest.se

Mobil: 070-666 02 58

Johan Flink

Investment Manager, f 1977.


Johan är utbildad ekonom inom företagsledning och ekonomiskstyrning. Johan har en bred erfarenhet från olika typer av ledande befattningar från bland annat Scania, Alligatorbioscience samt Alfalaval.


Epost: johan.flink@delceainvest.se

Mobil: 0733-97 55 36

STYRELSEN

LARS-ERIK SKJUTARE

f 1952.
Lars-Erik har varit VD för Sparbanken Finn och Sparbanken Öresund. Han är styrelseledamot i Grand Hotell, Lund. Lars-Erik driver också, tillsammans med sin hustru, Club Swazi och Swazi Children, en hjälpverksamhet för fattiga kvinnor och barn i Swaziland.


LOTTA LUNDQUIST

f 1976.
Lotta är VD för Delvator AB i Eslöv. Hon är utbildad controller och har även akademiska kunskaper inom medicin och pedagogik. Lotta är styrelseledamot i Delvator.


MARIA ÅKFORS

f 1980. Maria är E-commerce Manager på Lagerhaus i Göteborg och är utbildad civilekonom inom marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg. Maria har tidigare arbetat med marknadsföring inom Delvator och är idag styrelsesuppleant i bolaget.


ADVISORY BOARD

HANS BÖRSVIK

f 1953.


Hans Börsvik är civilekonom med långt förflutet som revisor och VD vid PWC i Göteborg och Stockholm. Hans driver idag egen verksamhet under företagsnamnet Ostronpallen som styrelseproffs och rådgivare. www.ostronpallen.se.