Vad arbetar vi med?

Delcea Invest investerar i välskötta bolag som har potential att utvecklas ytterligare. Vi investerar i etablerade verksamhetsområden som distribution, tjänsteproduktion, lätt tillverkning och fastigheter. Vi är långsiktiga ägare som arbetar nära våra dotterföretag.

LÄS MER

NÖJDA SÄLJARE ÄR GODA REFERENSER

Delcea Invest startade sin verksamhet under 2016 och har etablerat sig på Ideon Gateway i Lund. Vi planerar att förvärva 8-10 företag under de kommande åren. Vår ambition är att företagen, förutom att de ska uppfylla våra kriterier på lämplig bransch och storlek, ska kunna samverka med kunskap, erfarenheter och personalresurser. 

Detta är möjligheter som ytterligare kommer att öka värdet i de förvärvade bolagen.

Vi genomför varje förvärv på ett korrekt och professionellt sätt. Vi vill ha nöjda säljare som är goda referenser för framtida affärer.


”På Delcea invest arbetar vi för att förstå och bevara det som har gjort företagen framgångsrika och vi tar ett aktivt ansvar för att utveckla det som kan bli bättre.”

- Christer Arvidson